Logo Coop Schippers Odoorn Groot

Privacybeleid

Inleiding

In ons bedrijf zijn vertrouwelijkheid, veiligheid en zorgvuldigheid belangrijke begrippen. Maatschappelijk verantwoord ondernemerschap en goed werkgeverschap betekenen bij ons ook dat wij volgens de regels omgaan met persoonsgegevens en privacy. Hoe wij daarmee omgaan, leest u in dit document. Als Schippers supermarkt b.v. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.

Vertrouwelijkheid

Wij zijn Schippers supermarkt b.v.. Wij werken volgens de privacywet- en regelgeving. Wij verwerken uw gegevens vertrouwelijk, veilig en zorgvuldig en respecteren uw rechten. Voor het bereiken van het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, wordt inbreuk op de persoonlijke levenssfeer zoveel mogelijk beperkt. De inbreuk zal niet onevenredig zijn. De informatie wordt niet langer bewaard dan noodzakelijk. Wij verwerken persoonsgegevens onder andere van ons personeel, onze zakelijke relaties en klanten. In bijzondere gevallen zullen wij uw (vrije, specifieke, geïnformeerd en ondubbelzinnige) toestemming vragen voor verwerking. Uw toestemming zal worden vastgelegd en bewaard. U kunt in beginsel gegeven toestemming weer intrekken.

Personeel

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze medewerkers in verband met de arbeidsovereenkomst en salarisverwerking zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn.

Relaties en klanten

Wij bewaren de persoonsgegevens van onze relaties en klanten in verband met op rekening verkoop zo lang als noodzakelijk, dus voor de kortst mogelijke termijn. In enkele gevallen gelden wettelijke bewaartermijnen. Voor andere hanteren wij interne richtlijnen.

Social Media

Als u deelneemt aan social media als Facebook, Twitter, Yammer, Pinterest, Instagram, LinkedIn, enzovoort, dient u bekend te zijn met de hulpmiddelen die deze sites bieden voor het instellen van uw voorkeuren voor het delen van persoonsgegevens via uw sociale-mediaprofiel(en). Wanneer wij in dit kader persoonsgegevens verwerken, zijn wij ook gebonden aan dit privacy beleid.

Bijzondere persoonsgegevens

Bijzondere persoonsgegevens zoals informatie over gezondheid en lidmaatschap van een vakbond verwerken wij niet, tenzij met uw toestemming of strikt binnen de grenzen van de wet.

Beeldmateriaal

Wij maken voor personeel- en marketingdoeleinden gebruik van beeldmateriaal gemaakt in onze winkel met daar op medewerkers en de winkel. Mocht u niet willen dat beeldmateriaal waar u zelf op staat hier voor wordt gebruikt kunt u dit bij ons aangeven. Camerabeelden worden alleen beschikbaar gesteld aan de juiste instanties op aanvraag.

Veiligheid

Wij spannen ons maximaal in om uw privacy te waarborgen. Onze medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en hebben alleen toegang tot informatie nodig voor de uitoefening van hun functie. Ons computernetwerk en gebouw is beveiligd voor dit doel. In het geval dat, ondanks onze veiligheidsmaatregelen, persoonsgegevens in handen (kunnen) zijn gekomen van derden zonder toegangsrechten, zullen wij u direct informeren, alsmede de Autoriteit persoonsgegevens.

Verwerking voor en door derden

Wij maken gebruik van de diensten van andere bedrijven. Dat valt onder onze verantwoordelijkheid. Wij sloten en sluiten met deze bedrijven verwerkingsovereenkomsten.

Zorgvuldigheid

Wanneer u informatie wilt over onze verwerking van uw persoonsgegevens, dan zullen wij u deze informatie pas geven na een positieve identificatie. U heeft dan recht op:

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of bezwaar kunt u indienen bij Schippers supermarkt b.v. ter attentie van de functionaris gegevensbescherming Sabine Huizing. Wij zullen dan binnen 2 weken reageren.

Indien je na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Schippers supermarkt b.v.
Exloerweg 11
7873BW, Odoorn
0591-512293
Email via contactformulier